Informacje

 

W Ośrodku Parafialnym „SAMARYTANIN” w Toruniu przy ul. Św. Faustyny 12, prowadzonym przez Parafię Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny Kowalskiej w Toruniu, kontynuowana jest działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Nową umowę z Prezydentem Miasta Torunia zawarto na okres 1 lipca 2022 – 30 czerwca 2023. Zapraszamy w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Placówka zapewnia zajęcia terapeutyczne, edukacyjno-kulturalne i usprawniające /zabiegi rehabilitacyjne/, a także Msze Święte raz w tygodniu oraz codzienne modlitwy. Posługę duchową sprawują nasi kapłani oraz siostry zakonne ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Ponadto uczestnicy otrzymują śniadanie i obiad i tylko za posiłki ponoszą odpłatność. Pozostałe zajęcia, atrakcje, napoje, słodycze i owoce oraz wsparcie wykwalifikowanej kadry finansowane są przez Gminę Miasta Toruń w wysokości 221 556 zł w 2022r. i 37 096 zł w 2023r. oraz naszą parafię. Dotacja stanowi 80% kosztów zadania.

W Samarytaninie można skorzystać także z okresowej opieki całodobowej. Nową umowę z Prezydentem Miasta Torunia na kontynuację tego zadania publicznego Parafia zawarła na okres 1 lipca 2022 – 30 czerwca 2023. Całkowity koszt stanowi kwotę dotacji i wynosi 616 200,00 zł tj. 100%. Całodobowy Ośrodek Wsparcia zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennych czynnościach życiowych, zabiegi pielęgnacyjne, podawanie leków, sprzątanie, pomoc w spożywaniu posiłków całą dobę w systemie zmianowym. Do możliwości przebywających w Samarytaninie osób dostosowane są działania terapeutyczne i zajęcia socjoterapeutyczne z zakresu nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, motywujące do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości. Ponadto prowadzona jest gimnastyka usprawniająca, ćwiczenia indywidualne i zabiegi rehabilitacyjne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu będącego w posiadaniu ośrodka „SAMARYTANIN. Pensjonariusze otrzymują 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja, z uwzględnieniem diet, a także dodatkowe posiłki w zależności od potrzeb. Korzystają również z zakupionych dodatkowo artykułów spożywczych /m.in. kawa, herbata, owoce, słodycze/. Posługę duchową sprawują nasi kapłani oraz siostry zakonne ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W Ośrodku Parafialnym „SAMARYTANIN” są środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki i rękawiczki niezbędne do zapewnienia bezpiecznego pobytu w Samarytaninie w czasie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS COV-2 /koronawirus COVID-19/.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p. w. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Toruniu podpisała Umowę nr DDPS.1.2023 o realizację zadania publicznego pod tytułem: wsparcie w zakresie działań służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego po okresie pandemii SARS-CoV-2 beneficjentów Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz Umowę nr 12/2023 o realizację zadania publicznego pod tytułem: wsparcie działań służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego po okresie pandemii SARS-CoV-2 beneficjentów placówek zapewniających całodobową opiekę . Koszt całkowity każdego zadania wynosi 12.500 zł, w tym dotacja Gminy Miasta Toruń na każdy projekt wynosi 10 000 zł . Działania w okresie 3 kwietnia-30 czerwca 2023r. skierowane są do 37 uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz 13 mieszkańców całodobowego ośrodka wsparcia a ich wykonanie powierzono terapeutom, psychologowi, rehabilitantowi i dietetykowi. W ramach wolontariatu zaangażowani są również kapłani Parafii.