10-lecie Samarytanina

Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w 2011 r. zakończyła realizację inwestycji pn. Ośrodek Parafialny SAMARYTANIN. Projekt dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej, budżetu województwa kujawsko-pomorskiego oraz Gminy Miasta Toruń, PFRON i własnych funduszy parafii. Poświęcenia obiektu dokonano w czerwcu 2011 r., a 26 sierpnia Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia dzięki staraniom Proboszcza Parafii ks. Prałata Stanisława Majewskiego powołały tutaj dom zakonny.
W październiku 2011 r. rozpoczęto wykonywanie bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych, a 2 listopada powstał Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla 20 osób. To publiczne zadanie z zakresu pomocy społecznej Parafia realizowała w ramach dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Toruń. Kolejne umowy z Prezydentem Torunia na prowadzenie placówki pozwalały na stopniowe zwiększanie liczby miejsc. Obecnie na podstawie umowy nr 14/2021 z dnia 19 lutego 2021r. do 30 czerwca 2022 r. dofinansowanych jest 37 miejsc dla mieszkańców Torunia, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
Rozwój usług społecznych nastąpił w październiku 2013r., kiedy to za zgodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego otwarto ośrodek wsparcia z całodobowymi miejscami okresowego pobytu najpierw dla 10 mieszkańców naszego miasta. Obecnie ośrodek dysponuje 13 miejscami. To zadanie publiczne od początku również jest dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Toruń. Ostatnia umowa nr 15/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. zawarta została również do 30 czerwca 2022 r.
10-letni okres funkcjonowania Ośrodka Parafialnego SAMARYTANIN, w którym działa także parafialne koło CARITAS, poradnie parafialne, Fundacja SAMARYTANIN i Akademia Walki z Rakiem, pozwolił na skorzystanie z różnych form wsparcia i pomocy setkom mieszkańców Torunia i okolic. Samarytanin pozyskał też grono darczyńców i wolontariuszy, bez których niemożliwy byłby taki zakres działań.