.


Ośrodek Parafialny  „SAMARYTANIN”

przy Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu

9 lipca 2010 roku w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Ośrodek Parafialny „Samarytanin” przy Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego” w Toruniu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokument podpisał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Ks. Prałat Stanisław Majewski, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny.

Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 7 888 502,77 PLN, a wysokość dotacji- 4 914 812,91 PLN stanowiącą 65% kosztów kwalifikowanych.

Ośrodek Parafialny „SAMARYTANIN” powołany został 1 maja 2011r. W obiekcie wybudowanym przy udziale środków z Unii Europejskiej, samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminy Miasta Toruń, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i własnych środków Parafii. W listopadzie 2011 rozpoczął działalność Dzienny Dom Pomocy Społecznej najpierw dla 20 osób, obecnie dla 37 osób. W październiku 2013r. Parafia za zgodą zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozszerzyła zakres usług społecznych o całodobowy pobyt dla 10 osób. Obecnie dostępnych jest 13 miejsc w tym systemie wsparcia. W Ośrodku znajduje się parafialny zespół CARITAS oraz Akademia Walki z Rakiem Fundacji Światło. Od sierpnia 2011r. W Samarytaninie przebywają siostry zakonne ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, wypełniając charyzmat miłosierdzia w naszym Sanktuarium.

Fundacja „SAMARYTANIN”
KRS: 0000647260
nr konta bankowego:
81 9511 0000 2001 0000 1137 0001