Powitanie
Sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

              W 106. rocznicę urodzin św. Siostry Faustyny Kowalskiej dnia 25 sierpnia 2011 r. do Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na toruńskich Kozackich Górach przybyły siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, z Krakowskich Łagiewnik. Przyjęły zaproszenie Kustosza Sanktuarium – Ks. Prałata Stanisława Majewskiego poparte przez Biskupa Toruńskiego J. E. Andrzeja Suskiego. Zamieszkały w budynku Parafialnego Ośrodka Opieki „Samarytanin”, z którego korzystają ludzie potrzebujący, a nad którym roztoczyły duchową opiekę.


W uroczystość Matki Bożej Pani Jasnogórskiej 26 sierpnia 2011 r. Biskup Toruński Andrzej Suski dokonał poświęcenia kaplicy domu zakonnego p.w. bł. Jana Pawła II, a sens jej znaczenia wyraził w słowach: „Tu gromadzi się Kościół – wspólnota, by nabierać sił duchowych dla pochylania się nad potrzebującymi. I tu ten Kościół mówi Jezu, ufam Tobie, czyli wyznaje swoją wiarę. Kaplica to serce Domu Opieki Samarytanin”, w którym ludzie cierpiący mogą znaleźć otuchę. To także miejsce wypraszania przez siostry łask dla całej parafii oraz świata, gdyż duchowość Zgromadzenia streszcza się w słowie Miłosierdzie. Miłosierdzie rozumiane przede wszystkim jako uobecnianie Boga pełnego miłości, przebaczenia i pomocnej dłoni, a dzieje się to przez naszą modlitwę, słowo i czyn. Na tę Uroczystość przybyły Siostry z Krakowa i Warszawy, cały zarząd główny Zgromadzenia z Matką Generalną Petrą Kowalczyk na czele.

Siostry pełnią na rzecz parafii Miłosierdzia Bożego posługę liturgiczną, pielęgniarską i katechetyczną, służą swoimi zdolnościami, umiejętnościami wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba.