W Ośrodku Parafialnym „SAMARYTANIN” w Toruniu przy ul. Św.Faustyny 12 prowadzonym przez Parafię Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny Kowalskiej w Toruniu kontynuowana jest działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Nową umowę nr DDPS.2.2023 z Prezydentem Miasta Torunia zawarto na okres 1 lipca -31 grudnia 2023. Zapraszamy w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Placówka zapewnia zajęcia terapeutyczne, edukacyjno-kulturalne i usprawniające/ zabiegi rehabilitacyjne/, a także Msze Święte raz w tygodniu oraz codzienne modlitwy. Posługę duchową sprawują nasi kapłani oraz siostry zakonne ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Ponadto uczestnicy otrzymują śniadanie i obiad i tylko za posiłki ponoszą odpłatność. Pozostałe zajęcia, atrakcje, napoje,słodycze i owoce oraz wsparcie wykwalifikowanej kadry finansowane są przez Gminę Miasta Toruń w wysokości 268 525,04 zł oraz naszą parafię. Dotacja stanowi 79,64% kosztów zadania.

                  W Samarytaninie można skorzystać także z okresowej opieki całodobowej. Nową umowę nr 13/2023 z Prezydentem Miasta Torunia na kontynuację tego zadania publicznego Parafia zawarła na okres 1 lipca -31 grudnia 2023. Całkowity koszt stanowi kwotę dotacji i wynosi 366 912 zł tj.100%.Całodobowy ośrodek wsparcia zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennych czynnościach życiowych, zabiegi pielęgnacyjne, podawanie leków, sprzątanie, pomoc w spożywaniu posiłków całą dobę w systemie zmianowym. Do możliwości przebywających w Samarytaninie osób dostosowane są działania terapeutyczne i zajęcia socjoterapeutyczne z zakresu nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, motywujące do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości. Ponadto prowadzona jest gimnastyka usprawniająca , ćwiczenia indywidualne i zabiegi rehabilitacyjne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu będącego w posiadaniu ośrodka „SAMARYTANIN. Pensjonariusze otrzymują 3 posiłki dziennie:śniadanie, obiad, kolacja , z uwzględnieniem diet , a także dodatkowe posiłki w zależności od potrzeb. Korzystają również z zakupionych dodatkowo artykułów spożywczych / m.in.kawa, herbata, owoce,słodycze/. Posługę duchową sprawują nasi kapłani oraz siostry zakonne ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W Ośrodku Parafialnym „SAMARYTANIN” są środki do dezynfekcji rąk i powierzchni,maseczki i rękawiczki niezbędne do zapewnienia bezpiecznego pobytu w Samarytaninie w razie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS COV-2/koronawirus COVID-19 lub innymi wirusami.

 

Szczegółowe informacje w Ośrodku Parafialnym SAMARYTANIN tel.56 6394257, 56 6394250 oraz 56 6394252

DDPS i miejsca całodobowe okresowego pobytu
Ośrodek Parafialny Samarytanin ul. Św. Faustyny 12, Toruń
DDPS „ zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń”
COW „zrealizowano ze środków Gminy Miasta Toruń”
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p. w. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny