W Ośrodku Parafialnym „SAMARYTANIN” w Toruniu przy ul. Św.Faustyny 12 prowadzonym przez Parafię Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny Kowalskiej w Toruniu kontynuowana jest działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Nowa umowa nr DDPS.1.2024 z Prezydentem Miasta Torunia zawarta 2 stycznia 2024r.obowiązuje do 31 grudnia 2024. Zapraszamy w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Placówka zapewnia zajęcia terapeutyczne, edukacyjno-kulturalne i usprawniające/także zabiegi rehabilitacyjne wykonywane na zlecenie lekarza przez finansowanego przez Parafię fizjoterapeutę/, a także Msze Święte raz w tygodniu oraz codzienne modlitwy. Posługę duchową sprawują nasi kapłani i akolici. Uczestnicy otrzymują śniadanie i obiad. Zgodnie z decyzją Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ponoszą odpłatność według uchwały Rady Miasta. Pozostałe zajęcia dla 30 mieszkańców Torunia, atrakcje, napoje, słodycze i owoce oraz wsparcie wykwalifikowanej kadry finansowane są przez Gminę Miasta Toruń w wysokości 468 000 zł oraz naszą parafię. Łączny koszt zadania wynosi 610 096,32 zł. Dotacja stanowi 76,71% kosztów zadania.

W Samarytaninie można skorzystać także z okresowej opieki całodobowej. Nową umowę nr 7/2024 z Prezydentem Miasta Torunia na kontynuację tego powierzonego zadania publicznego Parafia zawarła na okres 1 stycznia -31 grudnia 2024. Całkowity koszt stanowi kwotę dotacji i wynosi 1 636 800 zł tj.100%. Zgodnie z umową Parafia oferuje zwiększoną do 22 liczbę miejsc. Całodobowy ośrodek wsparcia zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennych czynnościach życiowych, zabiegi pielęgnacyjne, podawanie leków, sprzątanie, pomoc w spożywaniu posiłków całą dobę w systemie zmianowym. Do możliwości przebywających w Samarytaninie osób dostosowane są działania terapeutyczne i zajęcia socjoterapeutyczne z zakresu nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, motywujące do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości. Ponadto prowadzona jest gimnastyka usprawniająca , ćwiczenia indywidualne i zabiegi rehabilitacyjne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu będącego w posiadaniu ośrodka „SAMARYTANIN. Pensjonariusze otrzymują 3 posiłki dziennie:śniadanie, obiad, kolacja , z uwzględnieniem diet , a także dodatkowe posiłki w zależności od potrzeb. Korzystają również z zakupionych dodatkowo artykułów spożywczych / m.in.kawa, herbata, owoce,słodycze/. Posługę duchową sprawują nasi kapłani

W Ośrodku Parafialnym „SAMARYTANIN” są środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki i rękawiczki niezbędne do zapewnienia bezpiecznego pobytu w Samarytaninie w razie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS COV-2/koronawirus COVID-19 lub innymi wirusami.

Szczegółowe informacje w Ośrodku Parafialnym SAMARYTANIN tel.56 6394257, 56 6394250 oraz 56 6394252

DDPS i miejsca całodobowe okresowego pobytu
Ośrodek Parafialny Samarytanin ul. Św. Faustyny 12, Toruń
DDPS „ zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń”
COW „zrealizowano ze środków Gminy Miasta Toruń”
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p. w. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny